2.2.1. Сесия мамология – 80 мин.
Модератори: Иванов, Трифонов

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Съвременното място на интервенционалните техники под US и мамографски контрол при заболяванията на млечните жлези. Обработка на резултати от 750 биопсииЙ. Спиридонов20
2.Еластографски промени при малигнени лезии на гърдатаВ. Иванов20
3.US , MG, MRI образи при проследяване на болни след органосъхраняваща операция и IORT при ранен рак на млечната жлеза Й. Спиридонов15
4.Междинни данни от приложението мамография с венозен контраст в корелация с други образни методи клинико-патологични находкиВ. Йорданов15
5.СТ позиция на скениране на гръден кош при рак на гърдата за определяне ангажираността на гръдната стена от карцином при невъзможност за MRIЙ. Спиридонов10
Categories:

SC Conference

FREE
VIEW