18-тият конгрес на Българската асоциация по радиология ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 година в хотел „Рослин Димят“, гр. Варна. Тематичната програма ще включва проблеми от целия спектър на образната диагностика, лъчелечение, радиобиология и лъчезащита, като основни акценти ще бъдат въпроси, свързани с педиатричната и интервенционална образна диагностика. В първия ден ще се проведе курс на ESOR също с педиатрична насоченост. Участие ще вземат изтъкнати чуждестранни и български лектори, предвиждаме да бъде осъществена интeрактивна връзка с представяне на случаи на живо от различни интервенционални зали.

Контакти

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се с нас

SC Conference

FREE
VIEW