ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В XVIII КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Място на провеждане на конгреса – Rosslyn Dimyat Hotel Варна.
Дата на провеждане – 26-28 септември 2019.

Официален език на конгреса: български.

Регистрация и хотелско настаняване – фирма Турекспо Варна

http://www.tourexpo.bg

имейл: office@tourexpo.bg

тел. +359 (52) 602 417

+359 (888) 449 809

+359 (889) 454 717

Научният комитет на Конгреса приема участия под формата на устна презентация и под формата на електронен постер. Устните презентации следва да бъдат подготвени и във вариант за електронен постер. Продължителност на устните презентации могат да бъдат с продължителност 10, 15 или 20 минути (по преценка на авторския колектив). В края на всяка от сесиите са предвидени по 5 минути за дискусия. Одобрените трудове ще получат дигитален презентационен шаблон, чрез който да подготвят електронния постер. Презентациите ще бъдат включени в програмата на конгреса след заплащане такса участие на презентиращия автор.

SC Conference

FREE
VIEW