Д-р Йордан Спиридонов Василев е роден на 29.01.1968 г. в град Бяла, Русенка област.
Завършва средното си образование в гр. Полски Тръмбеш, след което постъпва в МУ гр Плевен, където през 1995 г се дипломира като лекар. Същата година започва работа в Общинска болница гр. Полски Тръмбеш като рентгенолог.
От 1998 г. започва работа в ХХХ –та поликлиника на гр София.
Специалност Образна диагностика придобива през 2003 г. Докторската си дисертация на тема ” Ролята на ехографията при заболявания на големите слюнчени жлези и образования в ЛЧО” защитава през февруари 2005 г. сам, без научен ръководител, което е прецедент в нашите среди.
Участвал е в много семинари и курсове по медицина у нас и в чужбина. Има множество публикации. Един е от авторите на “Атлас по ултразвукова диагностика” предназначен за специалисти. Автор е на образната част на учебник за общопрактикуващи лекари.
Сега усилията му са насочени към ранна диагностика на рака на млечната жлеза, включващи всички образни методи включително и ЯМР, като в последният има значително натрупан опит в сравнение с лекарите от останалите здравни заведения по една или друга причина.

Йордан Спиридонов

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW