Клиент: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ
ПОСТБАНК
IBAN: BG70BPBI79401067167704
BULSTAT: 176224482
BIC: BPBIBGSF
Вид валута : BGN

Доц. д-р Ч. Бъчваров,. д.м.
Председател на XVIII Конгрес на БАР
гр. Варна, 9010, бул. “Христо Смирненски” 1, УМБАЛ “Света Марина”, Клиника по Образна диагностика
тел. 052 978 579 / +359 889 377 251

SC Conference

FREE
VIEW