2.1.3. Сесия лъчелечение II – 60 мин.
Модератори: Хаджиева, Енчева

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Томотерапия при повторно лъчелечение на тумори в областта на главата и шиятаИ. Михайлова15
2.Следоперативно лъчелечение при ларингеален карцином – лечебни резултатиД. Кацаров10
3.Лъчелечение с едновременна химиотерапия при локорегионално авансирал недребноклетъчен карцином – различни режими и поносимостЕ. Енчева20
4.Прогностични биомаркери предсказващи отговора към неоадювантно лъчелечение, съчетано с химитерапия при ректален карциномТ. Радева15
Categories:

SC Conference

FREE
VIEW