Скъпи колеги и приятели,
От името на организационния комитет имам честта и удоволствието да ви поканя на поредния 18-ти конгрес на Българската асоциация по радиология, който ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 година в хотел „Рослин Димят“, гр. Варна. Тематичната програма ще включва проблеми от целия спектър на образната диагностика, лъчелечение, радиобиология и лъчезащита, като основни акценти ще бъдат въпроси, свързани с педиатричната и интервенционална образна диагностика. В първия ден ще се проведе курс на ESOR също с педиатрична насоченост. Участие ще вземат изтъкнати чуждестранни и български лектори, предвиждаме да бъде осъществена интeрактивна връзка с представяне на случаи на живо от различни интервенционални зали.
Надявам се, че топлите и слънчеви дни край есенното море ще създадат творческа атмосфера за ползотворни дискусии и обмяна на знания.
С искрени пожелания за здраве и много творчески успехи на всички участници!
Доц. д-р Чавдар Бъчваров д.м.
Президент на XVIII национален конгрес на БАР

SC Conference

FREE
VIEW