Проф. Веселина Първанова ръководи Клиниката по лъчелeчение в СБАЛ по онкология.

Членува в Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, в Българското онкологично дружество, както и в Европейската и Руска асоциации по лъчелечение (ESTRO и RARO), в EACR. Член на Научния съвет по онкология.

Лектор е в курсове за СДО за придобиване на специалност „Лъчелечение”, „Клинична онкология” и „Радионуклидна диагностика”. Консултант по лъчелечение в Онкокомитети за лечение на туморите на млечната жлеза и урогениталните тумори при мъжете в СБАЛО-ЕАД и Онкологична комисия на Военно-медицинска академия в София.

В периода 2007-2010 г. е Национален консултант на МЗ по лъчелечение. Председател е на профилната комисия за лечение на пациенти в чужбина по „Лъчелечение” към МЗ.

Веселина Първанова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW