Проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Началник Клиника по „Образна диагностика“ при УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД – Варна и ръководител „Катедра по Образна диагностика и лъчелечение“ при МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ Варна.
Проф.д-р Боян Балев, д.м., е с придобита специалност по рентгенология от 1988г.
Проф. Балев е ръководител на Катедрата по Образна диагностика и лъчелечение от 2004г. Има над 160 публикации в български и чужди списания. През 2001г. има присъдено научно звание доцент, а през 2016г. присъдено научно звание.
Проф.д-р Боян Балев е член на редакционната колегия на официалното издание на Българската Асоциация по Рентгенология – сп. “Рентгенология и радиология” и представител за България в Research Committee на Европейската Асоциация по Рентгенология.
Проф. д-р Боян Балев е председател на 10-я конгрес на БАР, представител в Educational Committee на Европейската асоциация по Рентгенология  и организатор на симпозиум по програмата Halley Варна 1994г., модератор на Европейския конгрес по Рентгенология, организатор на ІІ-та среща на лаборантите в Образната диагностика и лъчелечението във Варна 2010г. и  IV-та среща на лаборантите в Образната диагностика и лъчелечението във Варна 2014г.
Проф.Балев ежегодно изнася цикъл лекции пред специализиращите образна диагностика в град Варна и участва редовно в изпитни сесии за специалност Образна диагностика, и научни журита за хабилитации и докторантури.

Боян Балев

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW