1.2.3. Сесия сърдечно-съдова диагностика – 95 мин

Модератори: Г. Кирова, Д. Лефтерова

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Възможности на компютър томографската ангиография за подобряване на изобразяването на периферните артериални съдове с оптимизиран протокол при двуфазово скениранеП. Попески10
2.Компютър-томографска ангиография при периферна артериална болест: мултицентрично проучване на практиката и дозите на пациентаД. Костова-Лефтерова15
3.КТ оценка на морфологията на ухото на ляво предсърдие – връзка между морфологичния тип и формирането на тромбиБ. Богданова10
4.Алгоритъм за оценка на мозъчната хемодинамика при проследяване на пациенти след извършен екстра-интракраниален байпасГ. Гузгунов10
5.Образна диагностика при операции на асендентната аорта и аортния коренР. Попова15
6.Оптимизация на Компютър-томографска ангиография на периферни артерии на долни крайнициЕ. Георгиев10
7.Оценка на дозата на пациентите по време на ангиографски и компютър – томографски изследвания за Транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI)Д. Иванова15
8.Рядък случай от практиката – съдово-ентерална фистулаТ. Гогова10
Categories:

SC Conference

FREE
VIEW