2.1.2. Сесия нуклеарна медицина – 100 мин.

Модератори:  Бочев, Хаджийска

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.18-F-флуородезоксиглюкозна позитронна емисионна томография (18FDG PET) като атрактивна онкологична образна мeтодика при пациенти с мозъчни метастази от неизвестен първичен произход – първоначален опитП. Николова 15
2.Ролята на 18F-FDG ПЕТ/КТ за детекция на множествени първични тумори и определяне на терапевтичния подходМ. Илчева15
3.Роля на ПЕТ/КТ в диагностиката и прослдяването на перитонеалната карциноматозаМ. Гарчева10
4.Ролята на 18F-FDG ПЕТ/КТ за оценка на ефективността на радиочестотната аблация при първични и метастатични тумори на черния дробГ. Матева10
5.Ролята на PET / CT при диагностика и проследяване на пациенти с екстранодална локализация на лимфомаК. Младенов15
6.Нуклеарномедицински терапевтични и диагностични методи при невроендокринни тумориС. Сергиева15
7.Оптимизиран протокол за хибридно изследване на щитовидна и паращитовидни жлезиС. Шаламанов10
Categories:

SC Conference

FREE
VIEW