Доц. Дора Златарева завършва медицина в Пловдив през 1996 г. От 2002 г. има призната специалност по образна диагностика. От 2011 работи в Клиника по Образна диагностика на УМБАЛ „Александровска”, София.

Доц. Златарева е секретар на Българското дружество по неврорентгенология, член на Program Planning Committee of Balkan Society of Radiology (2016, 2015, 2014, 2013), Субкомитета по неврорентгенология на Европейски конгрес по радиология (ECR2015, ECR2016, ECR2017).

Притежава европейска диплома по неврорентгенология. Научните й интереси са в областите Неврорентгенология, детска неврорентгенология, ПЕТ/КТ, онкология.

Дора Златарева

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW