Доц. Трайкова е директор на Медицинския колеж в Пловдив.
Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. През 2004 г. придобива специалност по образна диагностика. От 2006 г. е доцент в катедрата по образна диагностика в МУ-Пловдив.
Има сертификат по компютърна томография и магнитно-ядрена томография. Изкарала е ред специализации и курсове в областта на рентгенологията у нас и в чужбина.
Работи в отделението по образна диагностика в УМБАЛ “Св. Георги”.
Член е на Българската асоциация по радиология.
Председател е на Конгреса по образна диагностика, който ще се проведе в Пловдив от 24 до 27 септември 2015 г.

Николета Трайкова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW