Проф. Тотев е Началник на клиниката по образна диагностика в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД в София.
Образование: 1963 – 1971 – Основно образование – 131 ЕСПУ София, 1971 – 1973 – Средно образование- 29та Гимназия, София, 1973 – 1976 – Средно образование – Гимназията “Освалдо Херера” – Санта Клара, Куба, където издържа успешно матурата.
От 1976 – 1977- Висше образование – Централен университет, Санта Клара, Куба а от 1977 – 1982 – Висше образование – Медицинска Академия, София. Трудовия си стаж започва в Рентгеново отделение на Районна болница в Червен Бряг от 1982 г. до 1986-а. година като ординатор – рентгенолог. От 1986 до днес работи в Клиниката по образна диагностика към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД. 1986 – 1991 ординатор – рентгенолог. 1991- 2007 асистент, 2007-2012 доцент а от 2012 професор към същата. От 1997 до 2014 е началник отделение в \клиниката по Образна диагностика а от 2014 Началник на клиниката. Придобива специалност Рентгенология (Образна диагностика ) – МА София 1992г.
Научно звание „доцент (Ст.н.с.ІІст.)”(03.01.22) – Висша Атестационна Комисия на Р. България, София – диплом № 26725/10.01.2011
Академичната длъжност „професор“ – конкурс обявен в ДВ бр.5608.07.2014, с протокол на Научния Съвет на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД №13 от 10.12.2014 и удостоверен с диплом № А 000043 от 20.12.2014
Квалификационен курс “Здравен мениджмънт” във Факултета по обществена здраве към МУ, София- диплом № 669/24.06.2005
Публикации в научни списания 69 в България и 8 в чужбина на различни теми от Образната диагностика.Участвал е в научни мероприятия в България със 93 доклада и постера, а в чужбина с 38. Три от постерите му в България са печелили награда за най-добър постер на съответното научно мероприятие. По време на 32-ия конгрес на Словашката асоциация по радиология (2001) бе награден с почетния медал на същата.
Член е на Редакционната колегия на списание „Рентгенология и Радиология”.
Член е и на Българската асоциация по радиология (БАР), като от 1997 година е неин касиер, от 2009 – научен секретар на БАР, а от 2013 председател на същата. Член е и на CIRSE (Cardiovascular and interventional society of Europe – Европейската асоциация по Кардиоваскуларна и Интервенцинолна рентгенология) от 2004, от 2012 е избран за “fellow” на същата, на Европейската асоциация по радиология (ESR) от 1999 (преди промяната бе индивидуален член и на EАR и на EСR), на ESER (европейската асоциация по спешна радиология), на GREF (групата на преподавателите-франкофони по образна диагностика), на Aмериканската асоциация по спешна радиология (ASER), на БДСМ (Българското дружество по спешна медицина) от 2013, на “BCR” (Balkan Congress of Radiology – Балканския конгрес по радиология) от 2007), член и заместник председател на БДИР (Българското дружество по интервенционална рентгенология към БАР) от неговото основаване.
Председател на 10тия Балкански конгрес по Радиология в гр.Сандански,2012, Предесател на ESIR – «Вelow the knee” (Европейското училище по Радиология) София, 2012,
Владее чешки, словашки, испански, руски, английски и сърбохърватски.
Дисертации – една за научната и образователна степен “доктор”.

Милан Тотев

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW