Доц. Весела Стойнова е началник отделение по Образна диагностика. Специалист по Образна диагностика. Владее всички образни методи. Специализира в Швеция , Германия, Унгария, Холандия . След инсталирането през 2009 година на 320 детекторен КТ в клиниката въвежда у нас нов метод за оценка на миокардната перфузия.

За пръв път прилага в България и защитава дисертационен труд за възможностите на Виртуалната колоноскопия за откриване на полипи и тумори на дебелото черво, тяхното проследаване след лечение и за откриване на рецидиви на болестта. Специален научен интерес проявява и в областта на КТ ентероклиза и ентерография за диагностика на болестите на тънките черва, КТ холангиография – за диагностика на жлъчното дърво. През последните години интереса и предизвикват хибридните методи като ПЕТ/ КТ. Член е на Европейаската асоциация по рентгенология и на Европейското дружество по кардио рентгенология. Член е на управителния съвет на Българското дружество по Кардио-торакална рентгенология. Участва в национални работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на рентгенологията и онкологията.

Весела Стойнова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW