Д-р Радина Радева завършва с отличие медицина през 2015 г. в Медицински Университет София. В последните две години от следването си провежда доброволен стаж в частна магнитно-резонансна лаборатория в София. По време на следването си изкарва теоретичен и практически стаж във Варшавския Медицински Университет.
Д-р Радева започва специализация в отделението по Образна диагностика на Медицински институт на МВР през март 2016 г., която продължава в Kлиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница за периода 2017-2020. Има участия в национални и международни конгреси. Съорганизатор е на срещи на асоциацията на специализантите по Образна диагностика в България „Radiology Together”. Член е на Българската Асоциация по Радиология и Европейската асоциация по Радиология (ESR).
Д-р Радева има интерес в сферата на неврорадиологията. Владее английски и ползва немски език.

Радина Радева

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW