Д-р Перо Попески завършва медицина през 2010 г. в Медицински Университет Плевен.

Работил като ординатор 2011 г. в Отделение по обща и коремна хирургия.

От Май 2012 г. след отлично положен изпит зачислен като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София, с ръководител доц. д-р Елисавета Вълчева д.м., в последствие на д-р Камелия Генова д.м.

д-р Попески е член на Българската асоциация по радиология, на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология, на European Society of Radiology (ESR) и European Society of Cardiac Rаdiology (ESCR). Участва в национални и международни симпозиуми.

Професионалният и научният му интерес е ориентиран в областта на интервенционалната рентгенология- ендоваскуларно лечение и образна диагностика на сърдечно-съдова патология.

В началото на 2017 г. получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“.

Преминал индивидуални обучения от водещи чуждестранни специалисти в центрове по интервенционална рентгенология в София, Букурещ, Берлин. Притежава сертификати от Royal Society of Medicine за участие в специализиран курс “ Coronary artery disease CT academy and Structural heart disease academy – SCCT London 2018 „. Има публикации в областта на Образната диагностика.

Перо Попески

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW