Роден е на 10.06.1959 г. в град Севлиево. През 1978 г. завършва Немска езикова гимназия, гр. Ловеч. През 1984 г.  завършва висше медицинско образование във ВМИ – Плевен, сертифициран доктор. През 1991 г. придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”; 2000 г.  защитава дисертационен труд и придобива научна степен „доктор”. 2005 г.  придобива научно звание „доцент” в КООХАИЛ, МУ – Варна; 2008-2010 г.  проведена и завършена специализация за сертифициран преподавател по анестезиология към Световната федерация на анестезиолозите (WFSA – ISIA); 2010 г.  завършена магистратура по „Здравен мениджмънт”; 2008-2010 г.  член на СНС по хирургия при ВАК. Професионален стаж и опит: 1985 г. – общо практикуващ лекар в с. Славяни, община Ловеч; 1986 г. – анестезиолог в гр. Никопол; 1987 г. – 2005 г. – анестезиолог в УМБАЛ – гр. Плевен; 1989 г. – 2005 г. – началник на Сектор по АИЛ към катедра по неврология и неврохирургия, УМБАЛ „Георги Странски”, гр.Плевен; 2005 г. – 2007 г. – доцент по анестезиология в КАИЛ, УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна; 2007 и в момента – началник КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна; 2009-2010 г.– съветник по трансплантология на Министъра на здравеопазването; 2009-2010 г.– национален консултант по трансплантология; специализации – Австрия, Германия, Швейцария, Англия, Сърбия, Словакия. Професионални интереси: анестезиология и интензивни грижи, трансплантология, лечение на остра и хронична болка сепсис, управление на трудни дихателни пътища.

Вилиян Платиканов

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW