Петранка Иванова Гагова е преподавател в Медицинския колеж “Йорданка Филаретова” – специалност рентгенов лаборант.

Петранка Гагова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW