Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н е член-кореспондент на Северноамериканската асоциация по радиология и член на Българската асоциация по радиология. Национален делегат е за България и член на борда на Европейската асоциация по нуклеарна медицина до 2008 г., когато е освободена по собствена молба поради заемането на политически и други ръководни длъжности. Разработва редица международни проекти. Междувременно има над 150 публикации, както в български списания, така и в международни, участия в конгреси и други научни форуми. Два мандата е била общински съветник и председател на ПК „Здравеопазване“ към Общински съвет Варна. Владее немски, английски и руски език.

Анелия Клисарова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW