Проф. д-р Галина Кирова-Недялкова, дм, началник на Клиника по Образна диагностика от основаването на Болница Токуда

Висше медицинско образование завършва в Медицинския факултет на Медицинска академия, София и последователно работи в Рентгеново отделение на Окръжна болница, Добрич, в Сектор Съдова и интервенционална диагностика към Рентгеново отделение на Военномедицинска академия, София, в Секция Образна Диагностика на Национален онкологичен център, София и отделение по Образна диагностика към Университетска болница Лозенец, София.

Притежава диплом за придобита специалност Образна диагностика. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта. Благодарение на дългогодишния си стаж в Националния онкологичен център познава добре биологията, особеностите, методите за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания. Специален интерес представляват заболяванията на белия дроб като дълги години е консултант към клиниките по белодробни болести, гръдна хирургия и ревматология. В последните години клиничният й и научен интерес е ориентиран и към образната диагностика на сърцето и съдовете.

Научната си дейност започва през 1992 г. след успешно положен изпит за научен сътрудник във Военномедицинска академия, София. През 2000г. защитава дисертационен труд, свързан с особеностите на диагностиката на дифузните заболявания на белия дроб и през 2006 г. се хабилитира. Притежава диплома за Здравен мениджмънт от 2000 г.

Специализирала е в Университетските болници в Упсала, Швеция; Гент, Белгия; Бордо, Франция и Онкологичния център в Марсилия, Франция.

Автор е на повече от 150 публикации в национални и международни списания. Автор и съавтор e на учебници в областта на образната диагностика на заболяванията на белите дробове и сърцето. Организатор и лектор на редица национални и международни форуми в областта си. От 1997 г. е гост-лектор към Националния онкологичен център, Медицински университет, София, Българска академия на науките, Училище по Кардиология и Училище по Пулмология и координатор на научните форуми, организирани със съдействието на Royal College of Radiologists и European Society of Cardiac Radiology в България. Лектор към Катедра за обучение на рентгенови лаборанти и организатор на Националните конференции на рентгеновите лаборанти през 2008 и 2012 г. Избран президент на XV Национален конгрес на Българската асоциация по радиология 2013 г. Участва в национални работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на рентгенологията, пулмологията и онкологията.

Проф. Кирова е вицепрезидент на Българска Асоциация по Радиология, заместник главен редактор на научното списание “Рентгенология и Радиология”, член е на редакционния съвет на списание “Ревматология” и списание “Онкологус”. Основател и председател на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология за мандат 2010-2014 г. и член на борда на Европейското дружество по кардиорентгенология. Проф. Кирова е член на борда на Българското ендоваскуларно дружество за мандат 2010-2014 г., както и редовен член на редица Европейски и национални научни дружества. Председател на Научната етична комисия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Галина Кирова-Недялкова

Categories:

SC Conference

FREE
VIEW